Symantec Security Threat Report za Avgust 2016

Pogledajte kako izgleda statistika malvera, web napada, phishinga i drugih sajber pretnji za za avgust 2016.

Symantec Security Threat Report za Avgust 2016

Internet Security Threat Report pruža uvid u stanje i daje analizu globalnih sajber pretnji. Podaci koji se objavljuju u ovom izveštaju prikupljeni su zahvaljujući najvećoj svetskoj obaveštajnoj mreži Symantec Global Intelligence Network. Pogledajte kako izgleda statistika malvera, web napada, phishinga i drugih sajber pretnji za mesec koji je iza nas.

Malware

Broj novih varijanti malvera u avgustu 2016. godine dostigao je najviši nivo još od avgusta 2015 - čak 45.5 miliona. Razlog za to je najverovatnije povećanje "klik-prevara" koje se vezuje za Trojan.Kotver familiju malvera.

New Malware Variants August 2016

Web napadi

Neutrino toolkit je na vrhu liste napada pomoću toolkita i u avgustu sa učešćem od 13.9% u ukupnim napadima, iako je zabeležio smanjenje od 7.6 procentnih poena u odnosu na jul. Angler toolkit je na drugom mestu sa učešćem u napadima od 4.3%, ali je i on zabeležio izvesno smanjenje od 2.7 procentnih poena. Broj blokiranih web napada je zabeležio smanjenje u avgustu i iznosio je 415.000 po danu. Manji broj web napada je povezan sa smanjenjem aktivnosti gore pomenutih glavnih toolkita.

Web Attacks by Toolkit August 2016

Phishing

Phishing napadi su na najnižem nivou još od februara (1 napad na 3.317 mejlova). Najveća stopa phishing napada zabeležena je u javnom sektoru (1 napad na 1.803 mejlova). U sektoru proizvodnje, gde su phishing napadi bili na vrhu liste u julu, sada je došlo do pada (1 napad u 5.372 mejla). Najveća stopa phishinga je zabeležena kod organizacija sa 1-250 zaposlenih (1 napad na 2.806 mejlova).

Email Phishing Rate August 2016

Mobilni i društvene mreže

Broj novih varijanti malvera za Android po jednoj familiji malvera je u padu. Od oktobra prošle godine ova stopa je rasla iz meseca u mesec, a ovog avgusta se desio pad. Nije otkrivena nijedna nova familija malvera za Android, a to je u skladu sa padom opšte aktivnosti malvera za Android u avgustu.

New Android Variants August 2016

Izvor: Symantec Monthly Threat Report