Šta su EDR i XDR?

Ključne razlike između vodećih tehnologija nove generacije

Šta su EDR i XDR?

Napadi na informacione sisteme postaju sve sofisticiraniji i sveprisutniji, stvarajući potrebu za naprednim alatima i tehnologijama koje će pomoći u zaštiti podataka i sistema od potencijalnih pretnji. U tom kontekstu, tehnologije za otkrivanje i reagovanje na incidente postaju ključne za efikasnu odbranu od sajber pretnji.

U ovom članku ćemo istražiti dve takve tehnologije koje su postale centralne tačke u savremenim strategijama za sajber bezbednost - EDR (Endpoint Detection and Response) i XDR (Extended Detection and Response). Ove tehnologije predstavljaju revolucionarne pristupe u identifikaciji, analizi i reagovanju na sajber pretnje, omogućavajući organizacijama da brže i efikasnije reaguju na incidente i zaštite svoje sisteme i podatke.

EDR: Fokus na Krajnjim Tačkama

Počnimo sa EDR-om, što predstavlja skraćenicu za Endpoint Detection and Response. Ova tehnologija je prvenstveno usmerena na identifikaciju i reagovanje na pretnje koje ciljaju pojedinačne krajnje tačke ili uređaje u mreži. Krajnje tačke mogu biti računari, pametni telefoni, serveri ili bilo koji drugi uređaji koji su deo organizacione mreže.

Glavna funkcija EDR-a je da kontinuirano nadgleda aktivnosti na krajnjim tačkama kako bi otkrila sumnjive ili zlonamerne aktivnosti. Ovo se postiže putem praćenja ponašanja korisnika, analize softverskih ranjivosti i detekcije neobičnih mrežnih aktivnosti. Kada se otkrije potencijalna pretnja, EDR sistem automatski reaguje ili obaveštava bezbednosne stručnjake kako bi preduzeli odgovarajuće korake zaštite.

Zašto je EDR bolja opcija od tradicionalnih antivirusa: Za razliku od tradicionalnih antivirusnih programa koji se oslanjaju na unapred definisane potpise da identifikuju poznate malware, EDR koristi proaktivni pristup. Ona može identifikovati nove i ranije neviđene pretnje analizirajući ponašanje enpointa. Ova prilagodljivost i sposobnost otkrivanja pretnji čine EDR superiornim izborom u današnjem okruženju koje brzo evoluira.

XDR: Proširenje horizonta sajber bezbednosti

XDR (Extended Detection and Response) je konceptualni korak napred u svetu sajber bezbednosti. Umesto da se fokusira samo na krajnje tačke, XDR proširuje svoj domet na celokupnu organizacionu mrežu i ekosistem. Ova tehnologija integriše i analizira podatke sa različitih izvora, uključujući krajnje tačke, mrežne uređaje, cloud resurse i aplikacije. Ovo omogućava dublje razumevanje sajber pretnji i njihovih puteva širenja kroz organizaciju.

Jedna od ključnih prednosti XDR-a je sposobnost da detektuje složene pretnje koje bi inače prošle nezapaženo ako se posmatraju samo izolovane krajnje tačke. Integracijom različitih izvora podataka, XDR može da identifikuje veće sajber napade i pruži sveobuhvatan pregled bezbednosnih događaja u realnom vremenu.

Integracija EDR i XDR

Važno je napomenuti da EDR i XDR nisu konkurentske tehnologije, već se mogu integrisati kako bi organizacije stvorile još snažniju strategiju za sajber bezbednost. EDR ostaje ključan za detaljno praćenje pojedinačnih uređaja, dok XDR pruža sveobuhvatniji pogled na celokupnu mrežu.

Ova integracija omogućava brži odgovor na incidente, bolje upravljanje bezbednosnim događajima i smanjuje rizik od sajber napada.

Kako EDR funkcioniše

Endpoint Detection and Response (EDR) tehnologija se fokusira na identifikaciju i reagovanje na pretnje na nivou pojedinačnih uređaja ili krajnjih tačaka u mreži. Evo kako EDR funkcioniše u suštini:

 1. Nadgledanje aktivnosti: EDR agenti se instaliraju na krajnjim tačkama, kao što su računari, serveri ili mobilni uređaji. Ovi agenti neprestano nadgledaju aktivnosti na uređaju, uključujući fajlove, procese, mrežne komunikacije i ponašanje korisnika.

 2. Detekcija sumnjivih aktivnosti: EDR agenti koriste napredne analitičke tehnike i pravila za otkrivanje neobičnih ili sumnjivih aktivnosti. To uključuje identifikaciju pokušaja neovlašćenog pristupa, širenje malvera ili promene u sistemu koje mogu ukazivati na kompromitaciju.

 3. Generisanje upozorenja: Kada EDR detektuje potencijalnu pretnju, generiše se bezbednosno upozorenje. Ova upozorenja obaveštavaju bezbednosne timove o potencijalnom incidentu.

 4. Analiza i reagovanje: Bezbednosni analitičari istražuju upozorenja kako bi bolje razumeli prirodu pretnje. EDR alati često pružaju informacije o poreklu i širenju pretnje, pomažući timovima da brzo reaguju. Opciono, EDR može automatski izvršiti određene akcije za zaštitu sistema, kao što je izolacija kompromitovane krajnje tačke.

Kako XDR funkcioniše

Extended Detection and Response (XDR) tehnologija predstavlja proširenje koncepta EDR-a, usmeravajući se na celokupni ekosistem organizacije umesto samo na pojedinačne uređaje. Evo kako XDR funkcioniše:

 1. Integracija izvora podataka: XDR integriše podatke sa različitih izvora unutar organizacije, uključujući EDR, mrežne uređaje, cloud platforme, email i aplikacije. Ovo stvara sveobuhvatan pregled bezbednosnih događaja.

 2. Analiza i korelacija: XDR alati koriste analitičke metode, uključujući mašinsko učenje, kako bi identifikovali neobične obrasce i korelacije između različitih događaja. Na primer, XDR može otkriti da je sumnjiva aktivnost na jednom uređaju povezana sa sličnim događajima na drugim mestima u mreži.

 3. Detekcija naprednih pretnji: XDR je posebno efikasan u otkrivanju naprednih i koordiniranih napada koji bi bili teški za identifikaciju samo pomoću EDR-a. Ovo pomaže organizacijama da otkriju sofisticiranije pretnje.

 4. Automatizacija i orkestracija: XDR često nudi mogućnost automatizacije odgovora na incidente. Na primer, može automatski izolovati kompromitovane uređaje ili blokirati sumnjive mrežne komunikacije.

Integracijom EDR i XDR, organizacije stvaraju sinergiju između detekcije na nivou uređaja i celokupnog pregleda mreže, što rezultira efikasnijim odgovorom na sajber pretnje i boljom zaštitom digitalnih resursa.

Ključne Razlike između EDR i XDR tehnologija

EDR (Endpoint Detection and Response) i XDR (Extended Detection and Response) su dve ključne komponente savremene sajber bezbednosti, ali postoji nekoliko bitnih razlika između ovih tehnologija koje bi trebalo uzeti u obzir prilikom izbora pristupa za vašu organizaciju:

 1. Fokus na nivou detalja:

  • EDR: Fokusira se na detaljno nadgledanje pojedinačnih uređaja, pružajući dubok uvid u aktivnosti na svakoj krajnjoj tački. Ovo je posebno korisno za analizu kompromitacije pojedinačnih uređaja.
  • XDR: Ima sveobuhvatan pogled na celokupnu mrežu i ekosistem organizacije, analizirajući i povezujući podatke sa različitih izvora. XDR se koristi za detekciju i analizu pretnji na višem nivou, uključujući pretnje koje se šire između uređaja i segmenata mreže.
 2. Domet detekcije:

  • EDR: Ograničava se na pojedinačne krajnje tačke. Ako pretnja ne utiče na uređaj na kojem je instaliran EDR, može proći neprimećeno.
  • XDR: Proširuje svoj domet na celu organizaciju i analizira događaje i pretnje na višem nivou. To omogućava XDR-u da identifikuje pretnje koje se šire izvan pojedinačnih uređaja.
 3. Kapacitet za korelaciju:

  • EDR: Nudi ograničene mogućnosti za korelaciju između različitih događaja na različitim uređajima. Analitičari moraju ručno povezivati informacije kako bi shvatili širi kontekst pretnji.
  • XDR: Koristi napredne tehnike za korelaciju događaja i povezivanje pretnji na nivou cele organizacije. Ovo olakšava identifikaciju naprednih i koordiniranih napada.
 4. Automatizacija odgovora:

  • EDR: Obično zahteva više intervencije bezbednosnih analitičara za analizu i reagovanje na incidente.
  • XDR: Često nudi mogućnost automatizacije odgovora na incidente, što može ubrzati reakciju na pretnje.
 5. Kompleksnost implementacije:

  • EDR: Implementacija EDR-a obično je lakša jer se fokusira na pojedinačne uređaje. Međutim, zahteva pažljivo postavljanje i konfiguraciju na svakoj krajnjoj tački.
  • XDR: Implementacija XDR-a može biti složenija zbog potrebe za integracijom sa različitim izvorima podataka i mrežnim uređajima.
 6. Troškovi:

  • EDR: Troškovi EDR-a obično su vezani za broj licenci za uređaje na kojima se koristi.
  • XDR: Troškovi XDR-a mogu biti veći, jer uključuju licenciranje za različite izvore podataka i mogu zahtevati dodatne infrastrukturne promene.

Izbor između EDR i XDR tehnologija zavisiće od specifičnih potreba i resursa vaše organizacije. Mnoge organizacije se odlučuju za hibridni pristup, koristeći i EDR i XDR kako bi postigli najbolje od oba sveta - duboku analizu na nivou uređaja i celokupni pregled bezbednosti celokupnog ekosistema.

Symantec EDR i XDR

Symantecov vodeći proizvod iz porodice endpoint security rešenja – Symantec Endpoint Security Complete (SESC) – ima integrisane EDR i XDR funkcije koji vam omogućavaju da otkrijete slepe tačke u vašoj bezbednosnoj postavci i podignete bezbednost, ne samo krajnjih tačaka, već celog sistema na viši nivo.

Symantec EDR: Dubinska analiza na nivou uređaja

Symantec EDR je vaša odbrana na nivou pojedinačnih uređaja. Ovaj alat pruža detaljno nadgledanje i analizu aktivnosti na vašim krajnjim tačkama. Šta to znači za vašu organizaciju? Znači da možete identifikovati i reagovati na pretnje na njihovom izvoru, sprečavajući potencijalnu štetu.

Neki od ključnih elemenata Symantec EDR-a uključuju:

 • Napredna detekcija: Symantec EDR koristi napredne tehnike analize i veštačke inteligencije kako bi identifikovao čak i najsofisticiranije pretnje.

 • Analiza korisničkog ponašanja: Praćenje i analiza ponašanja korisnika na uređajima, identifikacija neobičnih aktivnosti i sumnjivih radnji.

 • Automatizacija i reagovanje: Brzo reagovanje na incidente kroz automatizaciju, smanjujući vreme od detekcije do odgovora.

Symantec XDR: Šira perspektiva, potpuna bezbednost

Symantec XDR ide korak dalje. Ovaj alat proširuje domet na celu organizaciju, omogućavajući analizu i povezivanje podataka sa različitih izvora. XDR vam pruža sveobuhvatan pregled bezbednosti i pomaže vam da razumete pretnje na višem nivou.

Kako XDR doprinosi vašoj bezbednosti:

 • Integracija sa EDR: Symantec XDR se lako integriše sa Symantec EDR-om, pružajući vam kombinaciju dubinske analize i šire perspektive bezbednosti.

 • Automatizacija korak pre analize: XDR vrši automatske korelacije pre nego što analitičar sedne da istražuje alarme, čime se ubrzava reakcija na pretnje.

 • Više bezbednosnih kontrolnih tačaka: Povezivanje podataka sa različitih bezbednosnih kontrolnih tačaka, što omogućava dublje razumevanje pretnji.

Kontaktirajte nas za više informacija

Symantec Endpoint Security Complete (SESC) platforma integriše Symantec EDR i Symantec XDR, pružajući vam potpunu bezbednost na jednom mestu. Želite li da saznate više o tome kako ova rešenja mogu unaprediti vašu sajber bezbednost? Kontaktirajte Net++ technology danas za više informacija, prezentaciju i demonstraciju SESC rešenja.