6th Feb 2018

BEC prevara, odnosno business email compromise ili direktorska prevara je vrsta sofisticiranog sajber napada gde su meta kompanije koje sarađuju sa ino dobavljačima i/ili kom...


7th Nov 2017

Incident kao što je povreda privatnosti podataka (data breach) može biti katastrofičan, kako za kompaniju, tako i za zaposlene. Sve češće se kompanije suočavaju sa neprijatnom re...


19th Oct 2017

Vreme je ključ – brzo reagovanje na pretnju u slučaju bilo kakvog sajber incidenta je najvažnija stvar kada je u pitanju reagovanje na bezbednosne incidente. Sudeći prema skorašn...


19th Oct 2017

Svako može postati žrtva prevare koja cilja pojedinačne internet korisnike ili kompanije, bez obzira da li je u pitanju početnik ili prekaljeni „surfer“. Ljudi smo, ljudski je gr...


11th Oct 2017

Postaje standard da odgovorni IT sektori donose planove reagovanja u slučaju sajber-incidenata. Postavlja se pitanje kako spremiti organizaciju da odgovori na ove pretnje.

Najv...


9th Oct 2017

Google već godinama traži načine da podstakne vlasnike sajtova da implementiraju SSL sertifikate. SSL seritifikat omogućava pristup sajtu preko bezbedne, HTTPS konekcije koja, za...


5th Oct 2017

Ne postoji bezbednosno rešenje koje će vam pružiti stoprocentnu zaštitu od postojećih i novih, sve kompleksnijih pretnji. Ili kako bi James Scott rekao: "Ne postoji srebrni metak...


25th Sep 2017

Predviđa se da će 2021. godine troškovi borbe protiv sajber kriminala zbirno koštati organizacije čak 6 biliona dolara (6.000.000.000.000)! To je duplo veća suma od one koja je u...