28th Sep 2016

Šta znamo o online bezbednosti? Na internetu se mogu naći različite informacije, priče i mitovi koje nekad i nesvesno uzimamo kao istinite. Zbog obilja informacija na internetu n...


16th Aug 2016

Da li vam računar radi sporije nego inače? Da li vam se pojavljuje puno pop-up prozora? Da li ste primetili neke druge, neuobičajene pojave na računaru? Ako jeste, vaš PC je vero...


27th May 2016

Jedan od najjeftinijih i najlakših načina na koji napadači mogu da uđu u vašu mrežu je preko korisnika koji pristupaju internetu. Uspešnim eksploatisanjem endpoint-a, napadač mož...