Symatec Security Threat Report za Jun 2016

Najsvežije informacije o sajber pretnjama i trendovima.

Symatec Security Threat Report za Jun 2016

Najsvežije informacije o sajber pretnjama i trendovima

Prema poslednjim informacijama kojima raspolaže Symantec, sajber napadi pomoću Anglera su smanjeni za 30%, dok je zabeležen porast broja prevara na društvenim mrežama preko tzv. Manual sharing-a od 20%. Manual sharing je kada ljudi (žrtve) sami dele sa svojim kontaktima maliciozne sadržaje, poput video klipova, naravno nesvesni pretnje.

Angler alat za eksploatisanje ranjivosti je u junu korišćen za 30% manje nego ranije. Ukupno učešće Anglera posmatrajući sve alate za eksploatisanje ranjivosti je 22.7%. Njegova aktivnost krajem juna je bila 16 puta niža od najviše, zabeležene u maju. U međuvremenu, u junu beležimo rast Neutrino alata za eksploatisanje ranjivosti od 10%. Posebno visoka aktivnost je zabeležena krajem meseca, baš u vreme najvećeg pada aktivnosti Anglera. Istovremeno, Nuclear i Spartan alati za eksploatisanje ranjivosti više nisu na top 5 listi, a primećeno je i da su brojne poznate hakerske grupe u junu mirovale.

Web Attacks by Toolkit

Nastavljena je dominacija Manual sharing-a među prevarama na društvenim mrežama uz rast od više od 20 procentnih poena. Došlo je do pada u broju prevara poznatim kao "lažne ponude" - sa 25.68% u maju na 12.17% u junu.

Social Media Scams

Otkrivena je jedna nova familija malvera za Android. Beleži se konstantan rast različitih varijanti malvera za Android u okviru postojećih familija. Taj broj u junu iznosi 53. To upućuje na zaključak da napadači imaju uspeha sa postojećim malver familijama za Android pa nemaju velike potrebe da kreiraju nove.

New Android Malware Families

Stopa malvera koji se šalju preko imejla pala je na 1 na svakih 255 mejlova u maju. To je najniži nivo još od septembra 2015. Beleži se njihov pad i na nivou industrija i pojedinačnih organizacija u junu.

Email Malware

Beleži se i blagi pad spama na globalnom nivou u junu (sa 53% u maju na 52.7% u junu). Najveću stopu spama treći mesec za redom beležimo u sektoru građevine (58.5%), na drugom mestu je maloprodaja (55.8%). Najveću stopu spama u junu imale su organizacije koje imaju do 250 zaposlenih.

Spam by Organization Size

Stopa phishing napada je neznatno manja u junu (1 napad na 2309 imejlova). Najviše ih je bilo u sektorima finansija, osiguranja i nekretnina (1 napad na 1586 imejlova), zatim u sektorima poljoprivrede, šumarstva i ribolova (1 napad na 1830 imejlova).

Email Phishing by Industry

Izvor: Symantec Connect i Security Response Publications