Symantec ISTR za septembar 2016

Statistika malvera, web napada, phishinga i drugih sajber pretnji za septembar 2016.

Symantec ISTR za septembar 2016

Internet Security Threat Report pruža uvid u stanje i daje analizu globalnih sajber pretnji. Podaci koji se objavljuju u ovom izveštaju prikupljeni su zahvaljujući najvećoj svetskoj obaveštajnoj mreži Symantec Global Intelligence Network. Pogledajte kako izgleda statistika malvera, spam kampanja i drugih potencijalnih opasnosti po poslovanje za prethodni mesec.

Web napadi

Web_attack

Najviše napada na internetu u septembru izvršeno je pomoću RIG toolkita, čije je učešće u svim napadima 24,6%, što je čak 21 procentnih poena više nego u avgustu. Učešće Neutrino toolkita u svim napadima je smanjeno za 1,9 procentnih poena i u septembru iznosi 12%. Neutrino toolkit je inače bio na vrhu liste prethodnih meseci.

Malware

New malware variants

Broj novih varijanti malvera je u septembru porastao na 50,1 milion, što je rekordan broj u poslednjih 12 meseci. Broj malvera u emailu je takođe u porastu - jedan malver na svakih 113 email poruka u septembru. Stopa malvera raste već treći mesec za redom i najveća je još od januara. Stopa malvera je porasla u svim sektorima i u organizacijama svih veličina.

Spam

Spam

Globalna stopa spama je neznatno povećana u septembru u odnosu na avgust (sa 53,1% na 53,4%). Najveća stopa spama ponovo je zabeležena u građevinskom sektoru (62,2%) i kod preduzeća sa 1-250 zaposlenih.

Phishing

Email Phishing

Stopa phishing napada beleži neznatan porast u septembru (1 napad na svakih 3.127 mejlova). Najveća stopa je u sektoru rudarstva (1 napad na 726 mejlova). U javnom sektoru beležimo smanjenje stope phishing napada (1 napad na svakih 2.188 mejlova). Ponovo je najveća stopa phishing napada zabeležena kod malih preduzeća sa 1-250 zaposlenih (1 napad na 1.544 mejlova).

Društvene mreže

Social Media

Među prevarama na društvenim mrežama i dalje suvereno vlada Manual sharing (sa učešćem od 75,27% u ukupnim prevarama na društvenim mrežama, uz pad od 8,2 procentnih poena). Na drugom mestu su lažne ponude (eng. Fake Offers) koje beleže rast od 5,11 procentnih poena u septembru u odnosu na avgust i sa 16,62% učestvuju u ukupnim prevarama na društvenim mrežama.

Izvor: Symantec Monthly Threat Report