Zaštita podataka - šta znači za pojedince, a šta za kompanije?

Zaštita podataka je neprekidan proces, a današnji datum nas podseća na njenu važnost.

Zaštita podataka - šta znači za pojedince, a šta za kompanije?

Zaštita podataka oduvek je bila važno pitanje. Međutim, ubrzanom digitalizacijom podataka i deljenjem sve više informacija online, ovo pitanje je postalo imperativ, kako za kompanije, tako i za pojedince. Jedna kompanija može da prikupi lične informacije o milionima kupaca, a od izuzetne je važnosti da ti podaci, kao i identitet kupaca, budu zaštićeni. To u isto vreme čuva reputaciju kompanije i štiti je od drakonskih kazni koje GDPR i sve veći broj domaćih zakonodavstava propisuje. S druge strane, zaštita podataka ne tiče se samo kompanija. Svaki pojedinac bi trebalo da razmišlja o tome kako da zaštiti svoje podatke. Što više znamo o tome, to je rizik od neželjenog scenarija manji.

Šta predstavlja zaštita podataka u digitalnom svetu?

U pitanju su pravila i procedure koje se tiču upravljanja informacijama (podacima) u zavisnosti od njihove važnosti. Koncept se primenjuje pre svega na kritične lične, zdravstvene i druge bitne informacije - JMBG, zdravstveni kartoni, podaci o finansijama (račun u banci, informacije sa platnih kartica), ali i osnovne informacije o pojedincu koje se takođe smatraju osetljivim - ime i prezime, adresa, datum rođenja itd. Ovakve informacije su „blago“ za sajber kriminalce, kojima je ponekad dovoljno samo par ovakvih inputa da kreiraju razoran sajber napad.

Kada su u pitanju kompanije, zaštita podataka ima širi obuhvat i ne podrazumeva samo zaštitu ličnih informacija zaposlenih i kupaca. Ovde se mora voditi računa o zaštiti informacija koje omogućavaju svakodnevno funkcionisanje kompanije, ali i o podacima koje se tiču intelektualne svojine, proizvoda koje kompanija razvija, finansijskih informacija o poslovanju, investicijama itd.

Jedno od najboljih i najsveobuhvatnijih rešenja za zaštitu podataka na tržištu koje kompanije mogu implementirati je Symantec DLP. Za sve informacije možete kontaktirati kompaniju Net++ technology, koja je jedini Symantec Gold Partner u Srbiji i prvi u regionu.

Kako da se kao pojedinci bolje zaštitimo u online prostoru? Pored preporuke da koristite jake i jedinstvene lozinke, možete i da ažurirate podešavanja privatnosti vaših naloga na popularnim uređajima, društvenim mrežama i online servisima. Evo i kako:

Email

Mobilni uređaji

Društvene mreže i chat aplikacije

Web browseri

E-commerce

Ostalo