Koliko je bezbedan vaš internet gateway? [BEST-PRACTICE]

Koliko je bezbedan vaš internet gateway? [BEST-PRACTICE]

Jedan od najjeftinijih i najlakših načina na koji napadači mogu da uđu u vašu mrežu je preko korisnika koji pristupaju internetu. Kako biste zaštitili mrežu od sajber napada implementirajte ovu Internet Gateway Security Polisu.