Cerber ransomware

Cerber ransomware

Kao da nije bilo dovoljno što vam je računar kriptovan i beskoristan, sad u isto vreme služi kao bot za DDoS napade.