Hakovana NASA!

Hakovana NASA!

Kompromitovani podaci se već mogu kupiti na Dark Webu!

Najgore lozinke

Najgore lozinke

Password, admin, 123456, welcome, iloveyou samo su neki od najgorih izbora koje možete napraviti kada birate lozinku.